Skip to content

Subsidie

Als je voor één van de pakketten kiest van MooiGroendak dan kom je, afhankelijk van je woonplaats, in aanmerking voor een subsidie van jouw Gemeente. Dit kun je eenvoudig zelf controleren op https://www.energiesubsidiewijzer.nl. Hier kun je zien of ook jouw gemeente subsidie op groene daken geeft! Dit kan wel tot 50% oplopen.

Steeds meer gemeenten kiezen, met het oog op duurzaamheid en klimaat, voor een subsidieregeling op groene daken. Groene daken kunnen dusdanig veel water bufferen dat het een enorme ontlasting voor het riool betekent. Daar wordt slim op ingespeeld door de aanleg van groene daken te stimuleren, wat goedkoper is dan het openbreken van hele straten en het vernieuwen van rioleringssystemen.

Doe nu je voordeel met subsidie op een groendak of producten van MooiGroendak!

Vele gemeenten verstrekken momenteel subsidies voor groene daken. Wil je weten of jouw gemeente ook subsidies verstrekt? Bel ons dan even, dan zoeken wij het voor je uit

Voor ondernemers zijn er nog de fiscale regelingen: de VAMIL-regeling en de MIA. Bouwwerk-begroening, het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdiend.

Voor het energiezuiniger maken van een woning zijn er nog meer of aanvullende regelingen op landelijk, provinciaal (waterschappen) en gemeentelijk niveau. 

Energiesubsidiewijzer.nl geeft een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen, die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Kijk op: www.energiesubsidiewijzer.nl Voor ondernemers zijn er goede investeringsaftrek-regelingen.